Welkom op de website van SWS De Dobbe

SWS De Dobbe is ontstaan door een fusie van OBS Roodschoul en CBS H.H. Simonides in Roodeschool. Deze beide scholen zijn per 1 augustus 2016 gefuseerd.
 

In de agenda staan een aantal activiteiten vermeld. We proberen deze in te passen in het RIVM-protocol. Houd de nieuwsbrieven in de gaten voor de laatste updates.
UPDATE website 10/9 Een verslag  van de afgelopen week is te vinden in het foto-album van groep 1/2.
Ook in het album van groep 5/6 & 7/8 staan een aantal nieuwe foto's van de crea-middag.


Nieuwe beslisboom schooljaar 2021-2022 m.b.t Corona-gerelateerde klachten
Beslisboom Coronaklachten augustus 2021

Tijdens de feestelijke openingsdag hebben alle leerlingen een onderdeel van de kunstwerken gemaakt. Deze prachtige werken kunt u in de hal bewonderen.